Twoja opinia

Jeśli potrzebujesz:

* system na inny typ procesora,
* chcesz zaproponować nowe funkcje.

Jeśli znalazłeś błąd na WWW

coś jest wyświetlane niewłaściwie lub nie działa w twojej przeglądarce.

Możesz wysłać wiadomość

Kliknik aby napisać wiadomość.

Twoje uwagi posłużą do ulepszenia systemu DioneOS.
 

Texas Instruments MCU Developer Network

Wiadomości o DioneOS

Pelna weryfikacja wersji systemu dla ARM Cortex-M3

2013-11-14

Wersja dla ARM Cortex-M3 zostala przetestowana automa- tycznie (pelne pokrycie kodu testami: wszystkie funkcje, makra, linie kodu, warunki itd.). Testy przeprowadzono na STM32L162.

DioneOS na ARM Cortex-M3

2013-03-29

Wersja systemu DioneOS dla procesora ARM Cortex-M3 zostala opracowana.

Wstep do wielowatkowosci

2011-07-11

'Wstep do wielowatkowosci' zostal dodany do sekcji prezentacji

Obsluga maszyn stanowych

2011-06-15

Dodano infrastrukture do obslugi maszyn stanowych: kontrola przeplywu zdarzen, kolejki, przelaczanie stanow. Zdefiniowano wzorzec kodowania maszyn stanowych.

Texas Instruments Developer Network

2011-04-11

Firma ELESOFTROM przystapila do programu 'Texas Instruments MCU Developer Network'. Program skupia firmy zajmujace sie oprogramowaniem dla mikro-kontrolerow Texas Instruments oraz swiadczeniem profesjo-nalnych uslug w tej dziedzinie.

Wersja dla zwyklego MSP430

2011-04-05

Dodano mozliwosc kompilacji systemu na zwyky MSP430 oraz 'small code model'.

Wersja systemu DioneOS dla MSP430x

2011-02-02

Pierwsza wersja systemu DioneOS. System obsluguje architekture MSP430x oraz 'large code model'.


System DioneOS (wymowa /djoneos/) jest Systemem Czasu Rzeczywistego z wywłaszczaniem przeznaczonym dla mikrokontrolerów.
Obecnie system jest dostępny w wersjach dla:
- ARM Cortex-M3
- Texas Instruments MSP430/MSP430X.

Wersja dla architektury ARM Cortex-M3 została szczegółowo przetestowana na procesorze ST Microelectronics STM32L162. Testowanie objeło wszystkie moduły systemu, przetestowany został cały kod źródłowy (w tym kod rozwijany z makr), wszystkie warunki i decyzje. Zweryfikowano zachowanie wszystkich funkcji, wykrywanie i zgłaszanie błędów czasu wykonania. Z dużą starannoscią sprawdzono odpornosć systemu na problem hazardu i zabezpieczenie sekcji krytycznych (więcej na temat testowania można przeczytać na stronie "testowanie")


Właściwości systemu

Typ systemu

- wielowątkowy

- z wywłaszczaniem

Scheduler

- z regułą "największy priorytet" wątku

- szybkie przełączanie kontekstu

- kontrola wywłaszczania - może być blokowane dla wybranych fragmentów krytycznych

Obiekty synchronizujące

- mutex (dozwolone zagnieżdzanie),

- semafor (może być sygnalizowany z ISR),

Kontrola czasu

- timery

- timeout w funkcji oczekującej na semaforze

- funkcja oczekiwania wątku (uśpienia)

Komunikacja międzywątkowa

- bufory cykliczne - efektywna implementacja kolejki

- zdarzenia

Maszyny stanowe

- maszyny stanowe - infrastruktura do kodowania zachowania

- ujednolicone zdarzenia (events) dla potrzeb komunikacji

- manager maszyn stanowych - aktywny obiekt nadzorujący działanie maszyn stanowych

Zarządzanie pamięcią

- partycja pamięci - efektywny mechanizm alokacji, odporny na problem fragmentacji

Wspomaganie debugowania

- sygnalizacja zdarzeń na końcówkach układu (przydatne do analizy zależności i błędów czasu rzeczywistego )

- wyjątek dla krytycznych błędów

- oznaczanie usuniętych obiektów

Konfiguracja

- Wiele opcji określanych przez użytkownika, które wpływają na kompilowany kod systemu

- Użytkownik określa zasoby mikrokontrolera używane przez system operacyjny

Kompatybilność z kompilatorami

wersja dla ARM Cortex-M3: GNU GCC

wersja dla MSP430: Code Composer Studio v4.1


**) ISR - Interrupt Service Routine