Przedsiębiorstwo ELESOFTROM zajmuje się oprogramowaniem dla systemów wbudowanych (embedded systems) - samodzielnych sterowników mikroprocesorowych. Systemy te pełnią konkretne, użyteczne funkcje w rzeczywistych urządzeniach. Przykładem systemu embedded może być sterownik frezarki numerycznej, którego głównym zadaniem jest sterowanie silnikami maszyny zgodnie z założoną dynamiką ruchu. Współpraca z elementami zewnętrznymi często wymaga od takiego oprogramowania spełnienia kryteriów czasu rzeczywistego, tzn. wykonania określonych akcji w ustalonym, nieprzekraczalnym czasie.

ELESOFTROM przyjmuje zamówienia na projektowanie i realizację oprogramowania systemów embedded, dostarczając usługi oparte na fachowej wiedzy teoretycznej i wieloletnim doświadczeniu praktycznym.

W zależności od potrzeb zleceniodawcy, wykonywane oprogramowanie może być przeznaczone do urządzeń pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego lub działać bez niego. Preferowanym przez nas systemem operacyjnym jest Linux. Podejmujemy się programowania różnych platform (w tym również nowopowstających prototypów), w szczególności wykorzystujących procesory o rdzeniach: ARM, MSP430, AVR32, AVR, xmega, x86, i8051.

ELESOFTROM świadczy usługi w następującym zakresie:

 • konsultacje i doradztwo w zakresie systemów embedded,
 • wsparcie dla programistów przy projektowaniu i wykonywaniu oprogramowania embedded,
 • ocena jakości oprogramowania embedded oraz ocena niezawodności na podstawie kodu źródłowego,
 • wykonywanie specyfikacji wymagań i budowanie modelu,
 • projektowanie oprogramowania wielowątkowego dla systemów embedded,
 • wykonywanie oprogramowania na zamówienie,
 • modyfikowanie istniejącego kodu, wprowadzanie nowych funkcji, rozszerzenia itp.
 • analizę i optymalizację kodu pod względem czasu wykonywania (fragmenty krytyczne czasowo),
 • rozwiązywanie trudnych problemów w systemach embedded objawiających się m.in. nieoczekiwanym zawieszaniem się, resetowaniem,
 • przygotowywanie Linuxa dopasowanego do potrzeb zastosowania i wskazanej platformy embedded,
 • toolchainy pod Linuxa i Windows/Cygwin dla różnych architektur procesora.

  Więcej szczegółow n.t. wykonywanych usług można zaleźć w zakładce Oferta a opis wykonanych projektów i zebranych doświadczeń w zakładce Doświadczenie