Piotr Romaniuk

Firma ELESOFTROM powstała w 2008 roku, w Łodzi. Została założona przez dr inż. Piotra Romaniuka jako nowa forma prawna organizująca dotychczasowe zainteresowania i działania w zakresie programowania samodzielnych sterowników i systemów mikroprocesorowych [embedded systems].

Szczególnie interesujące są dla nas projekty wymagające spełnienia wymogów czasu rzeczywistego [real-time], w których niezbędne jest zbudowanie oprogramowania wielowątkowego. W naszych opracowaniach główny nacisk kładziemy na wydajność, efektywność i niezawodność (zobacz testowanie systemu DioneOS).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu urządzeń wykorzystujących sterowniki mikroprocesorowe Doświadczenia te zostały zdobyte w konkretnych projektach wykonywanych dla innych firm (między innymi pochwalić możemy się opracowaniami: frezarki numerycznej, ploterów termicznych CNC oraz udziałem w projekcie stacji bazowej WiMAX). W szczególności, zajmujemy się programowaniem niskopoziomowym, wymagającym znajomości szczegółow architektury procesora oraz obsługiwanego sprzętu (drivery kernelowe, Linux, programowanie w asemblerze, bootloadery,itp.).

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych problemów sprzętowo-programowych objawiających się np. nieoczekiwanym zawieszaniem się urządzeń lub resetowaniem. W takich przypadkach stosujemy zaawansowane metody pomiaru i analizy (np. użycie analizatora logicznego do debugowania oprogramowania w czasie rzeczywistym, parsery i translatory logów).

W historii działalności firmy ELESOFTROM, świadczylismy usługi konsultacji innym firmom: wykonywaliśmy analizę niezawodności oprogramowania sterowników, ocenę jakości kodu, architektury programu, jak również naprawianie i rozbudowę funkcjonalności ich urządzeń.

 
Piotr Romaniuk - założyciel i właściciel firmy ELESOFTROM
- ukończył studia na kierunku elektronika i telekomunikacja w Politechnice Łódzkiej,
- w ciągu kilkunastu lat pracował w Instytucie Elektroniki (działalność badawcza i dydaktyczna, opracowywanie i prowadzenie laboratoriów i wykładów: systemy embedded, systemy mikroprocesorowe, grafika 3D/OpenGL, bazy danych, układy elektroniczne),
- równocześnie wykonywał oprogramowanie dla systemów embedded stosowane w przemyśle.
- napisał i obronił doktorat dotyczący poprawy jakości sygnałów za pomocą przekształcenia falkowego (zaawansowane DSP),
- prowadził prace naukowe nt. formalnych metod opisu zachowania systemów,