Adres pocztowy

ELESOFTROM
dr inż. Piotr Romaniuk

ul. Lniana 1 m 14
91-158 ŁÓDŹ

Kontakt telefoniczny

+48 601 287 190

Komunikacja Internetowa

web:

http://www.elesoftrom.com.pl

e-mail: