Więcej o firmie ELESOFTROM


Strona główna

Pełna oferta

Doświadczenie

O firmie

Kontakt

blog / WIEDZA


DioneOS - RTOS dla urządzeń embedded

Firma ELESOFTROM opracowała system RTOS dla procesorów ARM Cortex-M3 oraz msp430.

System jest zoptymalizowany pod względem wydajności, dzięki czemu uzyskano krótki czas przełączania pomiędzy wątkami.
System dostarcza elementy (np. semafory, mutexy, timery, kolejki itp.) niezbędne do tworzenia wielowątkowego firmware'u.

Wersja dla Cortexa została całkowicie przetestowana przy pomocy środowiska do automatycznego testowania.

Przeczytaj więcej:

Strona o systemie DioneOS

Niezawodność

Wydajność

Dokumentacja DioneOSa

Prezentacje n.t. DioneOS


Tworzenie oprogramowania do urządzeń embedded.

2013-11-20    ELESOFTROM, dr inż. Piotr Romaniuk

Jeśli masz pomysł na nowe urządzenie zawierające mikroprocesor, planujesz jego produkcję,
wykonanie w wielu egzemplarzach, i chciałbyś zamówić do niego oprogramowanie -
- firma ELESOFTROM je zrealizuje. Skontaktuj się z nami!

Spis treści

Jakie jest Twoje urządzenie?
Cykl produkcyjny opracowania,
Zakres kompetencji i profesjonalizm,
Czym wyróźnia się oprogramowanie od ELESOFTROM
Jak się skontaktować?
A może masz już oprogramowanie i chcesz je zmodyfikować lub naprawić (jeśli tak to kliknij tutaj)?

Jakie jest Twoje urządzenie?
- urządzenie autonomiczne: sterowniki mikroprocesorowe, urządzenia embedded,
- wykorzystuje procesor o architekturze: ARM w tym ARM-Cortex, msp430, AVR, x86 (są to preferowane architektury, ale jeśli używasz innej - dostosujemy się).
- wykorzystuje moduły komunikacyjne (np. WiFi, GPRS, Bluetooth),
- jeśli Twoje urządzenie zasilane jest bateryjnie i ważna jest energooszczędność,
- wymaga ścisłej współpracy z hardwarem (pamięci EEPROM, interfejsy komunikacyjne, LCD, czytniki kart, sterowanie urządzeń zewnętrznych, itp.)
- oczekujesz, że urządzenie powinno odpowiednio szybko reagować na zdarzenia zewnętrzne

Cykl produkcyjny opracowania
- ogólna specyfikacja (wymagania, funkcje, zasada działania)
- analiza i modelowanie zadania,
- projekt architektury,
- weryfikacja projektu,
- opracowanie kodu źródłowego i wstępne przetestowanie,
- testowanie i weryfikacja,
- tworzenie dokumentacji,
- utrzymywanie oprogramowania (rozwój, ulepszenia, nowe cechy).

Zakres kompetencji i profesjonalizm firmy ELESOFTROM
-
kilkunastoletnie doświadczenie w systemach embedded i ich oprogramowaniu,
- sukcesy w rozwiązywaniu trudnych problemów (badanie i analiza problemów, opracowanie rozwiązań),
- szeroki zakres kompetencji:

* analiza obiektowa, modelowanie
* projektowanie architektury,
* tworzenie oprogramowania o wymogach czasu rzeczywistego (real-time),
* dogłębna znajomość zagadnień i programowania wielowątkowego,
* bardzo dobra znajomość języków programowania (C, C++),
* programowanie niskopoziomowe wymagające obsługi sprzętu i dobrej znajomości architektury procesora (w tym programowanie w assemblerze) - m.in. firma ELESOFTROM opracowała własny system operacyjny RTOS - DioneOS dla ARM Cortex-M3 oraz msp430. ,
* testowanie automatyczne, zaawansowane techniki testowania i debugowania urządzeń RT (real-time) razem ze sprzętem,
* profesjonalna dokumentacja (przykład dokumentacji kodu dla systemu DioneOS).

Firma ELESOFTROM świadczy dla innych firm usługi outsourcingu. Brała udział w pełnym procesie produkcji i utrzymaniu oprogramowania embedded, między innymi były to kilkuletnie projekty prowadzące do powstania:
1. Frezarki numerycznej CNC,
2. Stacji bazowej WiMAX,
3. Plotera termicznego.
Bazując na naszym doświadczeniu, stosujemy metody wymagane do uzyskania odpowiedniej jakości oprogramowania (m.in. cykl produkcyjny, przechowywanie kodu w repozytoriach, testowanie, itd).

Czym wyróżnia się oprogramowanie firmy ELESOFTROM?
W naszych opracowaniach stawiamy na:
- jakość, wynikająca ze stosowania sprawdzonych metod i konstrukcji software'owych, stosowania pełnego procesu projektowania, a także nieustannej dbałości o szczegóły (co wyraża się m.in. w zapewnianiu przejrzystości kodu, opisywania go w komentarzach, spełnianiu wymogu kompilacji bez ostrzeżeń, itp.)
- niezawodność (wnikliwe testowanie, w tym stosowanie zaawansowanych metod,
zobacz jak był testowany system DioneOS),
- wydajność (badanie efektywności napisanego oprogramowania i optymalizowanie tworzonego kodu),
- dostosowanie rozwiązania do potrzeb klienta,

Jak się skontaktować?
W celu uzyskania szerszych informacji lub nawiązania współpracy prosimy o kontakt za pośrednictwem emaila lub telefonicznie (
Dane teleadresowe).